Hợp đồng phá dỡ nhà mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ———–***———- HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ NHÀ Ở Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20……. Tại số nhà:……đường ………, phường…….……, quận……, tỉnh/tp……….Hai bên gồm có: BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở ( gọi [...]