Category Archives: Phong Thủy ✅ (Đã xác minh)

Cách xem tuổi mua đất, Lưu ý mua đất chính xác nhất

Dụng thần trong tứ trụ là gì

Theo lý thuyết phong thủy, xem tuổi mua đất là xem thời điểm phù hợp nhất để bạn mua đất để xây dựng nhà ở, kinh doanh hoặc đầu tư. Tuy nhiên, để xác định tuổi mua đất, người ta thường sử dụng phương pháp tính tuổi của Tứ Trụ trong phong thủy. Tứ Trụ […]